Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản: 0691000374599
– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Kiên
– Chi nhánh: TPHCM

2. ACB
– Số tài khoản: 221262879
– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Kiên
– Chi nhánh: TPHCM

3. Agribank
– Số tài khoản: 2000206180703
– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Kiên
– Chi nhánh: TPHCM